Uppåt
Entreprenören...
Ett köpmanshus...
Aller nådigste....
Oppunda ting...
Två tomater...
1817 del 1

 

En allmogeberättelse från
det moderna Sveriges gryning

-----------------------------------------

Inbunden, format: 151x226 mm
Omfång: 340 sidor,  förlagsband
Omslag: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design
Omslagsfoto: Eva Lindblad, 1001bild.se
ISBN 978-91-977142-2-8

Utgiven i september 2012

-------------------------------------------------------------------------------
Missväxten 1816 hade gjort att landets reserver redan var på upphällningen. Nu var goda råd dyra för godsägarna i socknen. Inhyses måste avhysas, nödarbeten måste skapas, begärande fattighjon från andra socknar måste drivas ut på vägarna igen och socknens egna nödlidande måste placeras ut på rotarna... Knapphetens bleka  stjärna blinkade svagt mellan molnbankarna när wadsbyborna så sakteliga anträdde färden mot julottan tidigt på juldagsmorgonen 1816...

Den här släktkrönikan berättar, i denna och kommande böcker, historien om wadsbyborna från Näshulta. En familj som genomlever den fantastiska utvecklingen som sker inom samhällets alla områden under 1800-talet.  Här möter läsaren gestalter som Wadsby-Nisse, husbonde och byfogde. Lars Brändström, skeppare på jakten Enheden och Mats Stockhaus, mästersmed vid Näshulta bruk. Här berättas även historier om spritsmugglare och kloka gummor, husbehovsbrännare samt drängar och pigor i kittlande situationer.

Händelserna i den här boken utspelar sig det usla året 1817.  I en annorlunda tid, i ett annorlunda land, där lagen, katekesen och godsherrarna sätter de ramar som allmogen har att förhålla sig till.


Del 2 anländer till boklådorna under vintern 2015. (läs mer)

 

 

 
 

Innehåll

- Prolog
- DE Tolv märkesdagarne   kring jul...
- 1817
- Majstigen
- Nästorps gästgiveri
- Lantvärnshelvetet!
- Våren 1808
- Lantvärnsdrängar
- Åboland sommaren o hösten 1808
- Åter till nästorp
- Ottesång i Wadsby
- Di gamle
- Första nyet i april
- Näshulta hammare
- Eva-Lott
- Kolboden...
- Byalaget i Wadsby
- Eva-Lott's bekymmer
- De sista timmarna vid bruket
- En barndom försvinner så fort...
- I kråknedanets tid
- Erik flyttar till skepparn's
- Jakten Enheden
- En döing i kolen...
- Det var en morgon i maj...
- Helgmålsringningen
- Bönsöndag den 11 maj
- Erik mönstrar på Enheden

Slut på del 1

- Bilaga
- Ordförklaringar
- Källförteckning
 

 

Det var judarnas fel...
Pengarna försvann ur landet. Folk gjorde konkurs. Allt blev bara dyrare och värst av allt led lönearbetarna...
--------------------------
Juldagen inföll på en onsdag 1816...

Enligt bondepraktikan skulle det kommande året bli hårt. Ett år då många unga skulle dö...

Faan tro't sa Wadsby-Nisse och bjöd på en sup "dubbelrenat"
--------------------------
"Gud för Jesu skull. Skona mig från att uppleva en så bedrövlig dag mera!"
--------------------------
"Vet hut, din okristelige Värpel! Torkar du dig i arslet med kristi lära!"
--------------------------

Erik blev alldeles varm inombords.
-  Skulle han få segla med skeppare Brändstöm denna sommar...?
--------------------------
Han var van vid att ha mycket folk runt omkring sig. De sista åren hade ju han och Pehr legat skavfötters. Även fattighjonen och hönsen hade ju varit inhysta nu i vintras. - Men nu skulle han bo ensam med en okänd piga...?
--------------------------
”Förra veckan försökte di stjäla e höna för oss.” klagade Anders i Nedre Vad, ”Det var ett tiggarband om två karlar,  tre fruntimmer och några ungar, som kom vandrande utsocknes ifrån..."
--------------------------
Erik och Pehr tittade på varandra. Erik rös inombords... Vem kunde göra nått så ohiskeligt mot ett litet barn?
--------------------------

"Hwilken som ser på en qwinna med okyskt begär han hafve redan gjort hor med henne i sitt hjerta..."
--------------------------
”Vi synde vetande. Och den tjenare som vet sin herres vilja, men hans vilja icke efterkommer, han skall lida mycket straff”

 

 

 1817 Farväl till Gustavianer och ofred

 

-------------------------------------------------------------------------------

249:- inkl. moms och porto.
 

Beställ

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777