Uppåt
Entreprenören...
Ett köpmanshus...
Aller nådigste....
Oppunda ting...
Två tomater...
1817 del 1

1600-talets historia och "Aller nådigste Herre"

En Sörmländsk släktsaga under Sveriges stormaktstid

författare: Björn Fröberg
352 sid, 4-färg, hård pärm, format 294x234 mm
ISBN 978-91-633-1372-1, utgiven 2009-04

Läs Södermanlands Nyheters recension

 

Upptäck en adelsläkt som levde i de kraftfält som alstrades av Sveriges regenter under stormaktstiden. Upptäck "Rosenhanarna" i boken "Aller nådigste Herre" av Björn Fröberg. 

Den här boken är ett  praktverk som kommer att fängsla  såväl den allmänt historiskt intresserade läsaren, som den sanne connaisseuren. Författaren tar oss med, från den Rosenhanska erans begynnelse till dess att den siste manlige ättlingen i släkten dör ut och deras vapensköld krossas i gravvalvet i sockenkyrkan i Husby-Oppunda i Södermanland. 

Huvudpersonernas resa genom tiden kantas av de dramatiska händelser som relateras i innehållsförteckningen nedan, men eftersom Rosenhanarna passerar som ämbetsmän och högt uppsatta rådgivare behöver de aldrig involveras i de verkliga striderna. Nej det är  som riksråd, landshövdingar, presidenter och hovmarskalkar som dessa män skördar sina lagrar i en framgångssaga som är mycket väl beskriven av Björn Fröberg.

Rosenhanarnas olika livsverk är tidigare dokumenterade och författaren har utnyttjat källorna väl, vilket har inneburit att vi i denna vackra sammanställning får en mycket god bild av den framgångsrika släktens stora betydelse för landets utveckling under 1600-talet. 

En berättelse som är välkryddad med den tidens dramatik och gripande livsöden samt många vackra fotografier och bilder av de Rosenhanska godsen i Södermanland och naturligtvis det "Rosenhanska Palatset" i Stockholm, ritat av Nicodemus Tessin och uppfört av Schering Rosenhane år1662.

Innehåll

 • Mänsklighetens urhem (prolog)
  - Sverige och livet på landet
  - Adeln och kungamakten
  - Den rena tron och prästerna
  - Städerna och borgarna
  - 1600-talet - nära nog 100 år av krig

 • Femtio år tillbaka och några framåt
  - Jöran och Märta
  - Det sjuåriga nordiska kriget och hertigarnas uppror
  - Skriftväxlingen med Ivan den förskräcklige
  - Jöran och hans gårdar
  - Johan föds
  - Uppsala möte 1593
  - Johan i hertigens kansli
  - "Riksens Överste Secretarius"
  - Johan - Kanslern
  - Karl IX och Landslagen
  - Johan gifter sig med Karin
  - Karl IX:s slaganfall
  - Johan och Gräfsebodafejden
  - Hästavel på Haneberg
  - Karl IX avlider
  - Johan ståthållare på Nyköpings slott
  - Alla grannar är våra fiender

 • Johan och den tredje generationen
  - Familjen Rosenhane
  - Gustav II Adolf och den Götiska Myten
  - Det polska kriget
  - Schering och brodern Johan skickas till Strängnäs
  - Johan går bort
  - Rigas erövring
  - Polen igen
  - Staten, skatterna och utskrivningarna
  - Schering blir auskultant vid hovrätten
  - Scherings peregrinationsresa
  - Gustav II Adolf på Tyska mark
  - Bakgrunden
  - Trettioåriga kriget
  - Schering återvänder och Johan lämnar
  - Slaget vid Breitenfelt
  - Schering blir assessor i hovrätten
  - Slaget vid Lützen
  - Schering och den begynnande diplomatiska karriären
  - Bröllop i Danmark

 • Det Pfalziska Huset
  - Underståthållare i Stockholm
  - Schering och Beata Sparre
  - Gustafs peregrination och Johan lämnar igen
  - Oro på hemmaplan
  - Den svenska krigslyckan 

 • Landshövding i Östergötland
  - Lantregeringen och städerna
  - Landshövding i Östergötland
  - Torstenssons krig
  - Gustaf träder in i statsförvaltningen

 • Sejouren i Münster
  - De spanska intrigerna
  - Ryktet i Paris
  - Scherings egna uppfattning
  - Skickas till Paris
  - "Hortus Regius" och det emblematiska språket
  - Schering och Saavedra
  - Hortus Regius
  - Ett senare fynd

 • Landshövding i Viborg
  - Staden Viborg
  - Johan - Landshövdingen

  - Johan och staden
  - Lapvesstrand
  - Johan och rättsväsendet
  - En tingsresa
  - Johan och Biskop Bjugg
  - Johan och folket omkring honom
  - Tio år i Viborg
  - Gustaf utnämns till kammarråd

 • Ambassadör i Paris
  - Frankrikes fiende
  - Schering anländer till Paris
  - Uppdraget var mångfacetterat

  - Fronden
  - Ute i kylan
  - Schering kallas hem
  - Märta och "Den skiten Per Andersson"
  - Per Anderasson
  - Mor Karins korrespondens med Gustaf

 • Åren med Kristina
  - "Glädje, prakt riddarspel"
  - Det Rosenhanska palatset
  - Riksdagen 1650. Schering blir riks- och kansliråd
  - Den naturvetenskapliga revolutionen
  - Gustaf utnämns till vice hovrättspresident

 • Oeconomia
  - Husbonden
  - Om husmor och däijan
  - Om gårdsfogden
  - Om godset
  - Gården, byggnader och stånd
  - Driva själv, arrendera ut eller hälften bruk
  - Om åkerbruk
  - Om trädgården

 • Beata; en honneste femme
  - Beata en svensk "Honneste femme"
  - Schering föregångaren
  - Beata, bröderna och lärdomen
  - Flickornas "ridderliga övningar"
  - Den sociala utbildningen
  - Beatas första stapplande steg
  - Diskurs eller avhandling
  - Brevskrivning
  - Poesin
  - Beata en svensk "Preciös"
  - Beata och Erik Ribbing- 

 • Diplomati på tysk mark
  - Schering återvänder till Sverige och upphöjs till friherre
  - Lübeckkonferensen
  - Hovrätten i Wismar- 

 • Överståthållare i Stockholm
  - Kristina och katolicismen
  - Pfalzgreven Karl Gustav Sveriges blivande kung
  - Kristinas abdikation
  - Schering skriver den kungliga propositionen och Kristina lämnar landet
  - Johan och Gustaf blir friherrar av Ikalaborg
  - Karl X Gustav och fjärdedelsräfsen- 

 • Johan blir landshövding i Östergötland
  - Johan och biskop Samuel Enander
  - Scherings andra resa till Bremen
  - Schering och Königsmarck
  - En känslig fråga
  - Schering anländer
  - Förhandlingar med de hårdnackade Bremesarna
  - Öppen fientlighet
  - Hjälpen kommer utifrån
  - Den slutliga traktaten- 

 • Gustaf och ämbetsmannabanan
  - Karl X Gustav invaderar Polen
  - Schering blir kallad till Polen
  - Gustaf blir landshövding i Nyköping
  - Gustaf i Preussen och påtänkt som kansliråd
  - Konflikt med sin egen klass
  - Gustaf som lantmarskalk
  - Gustaf och munklägret.

 • De två sista Danska krigen
  - Tåget över Bält
  - Freden i Roskilde
  - Riksmötet i Göteborg
  - Scherings uppfattning av det politiska läget
  - Belägringen av Köpenhamn
  - Slaget om Öresund
  - Stormningen av Köpenhamn
  - En allians med Cromwell
  - De tre Haag-konserterna
  - Av två onda ting valde man det minst onda
  - Allt fler på allt mindre yta
  - Två tält på femtio stegs avstånd
  - Slaget om Fyn
  - Medlare eller motpart
  - Karl X Gustavs död
  - Förmyndarregeringen tar över rodret
  - Grälsjuka medlare
  - Sök freden på egen hand
  - Schering återvänder hem
  - Skåne eller Norge?
  - Hannibal Sehested i Stockholm

 • Vem var Skogekär Bergbo?
  - "Thet Swenska språkets klagemål"
  - Dikten som statlig propaganda
  - "Venerid" och "Fyrtijo små Wijsor"
  - Skogekär Bergbo - Vem var han?

 • Schering och Johan går bort
  - Gustafs sjukdom
  - Dorpats hovrätt
  - Johan går bort
  - Skånes införlivande med Sverige
  - Schering går bort
  - Schering som diplomat och statsman
  - Schering och hans gårdar
  - De sista åren
  - Riksens ständers bank
  - Karl XI och den komplicerade europeiska omvärlden
  - Slaget vid Lund
  - Snapphanarna

 • Gustaf på häxornas tid
  - Beata Sparre och Catharina går bort
  - Gustaf och juridiken
  - Betänkande och laga uppbud
  - Häxprocessernas tid
  - Det hela började i Dalarna
  - Den tredje trolldomskommissionen
  - Den egna bekännelsen
  - Gustafs kupp
  - Den stora debatten i Järvsö
  - Memorandum "Opsatt af commissionen i Wästernorrland"
  - Gustaf når slutdestinationen
  - The Hwijta Änglarna
  - Häxorna når Stockholm
  - Riksdagen 1680 och räfsen
  - Gustafs ekonomi och hans tvister
  - Patronatstvisten med grannen
  - De sista åren

 • Epilog
  - Scherings barn
  - Den siste manlige ättlingen
  - Gravöppning 1959

 


Jöran Johansson
1525 - 1576


Johan Jöransson Rosenhane 1571 - 1624


Schering Rosenhane
1609 - 1663


Johan Rosenhane
1611 - 1661


Gustaf Rosenhane
1619 - 1684


Beata Sparre Rosenhane
1618 - 1672


Beata Rosenhane
1638 - 1674


Schering Rosenhane
porträtt målat 1659

 


Minnespeng över
Schering Rosenhane...
Präglad 1663

 

 

 
 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777