Uppåt
Entreprenören...
Ett köpmanshus...
Aller nådigste....
Oppunda ting...
Två tomater...
1817 del 1

Oppunda ting under tusen år

Katrineholms tingsrätts historia

författare: Carl-Edvard Sturkell
308 sid., fyrfärg, hård pärm, format 170x240 mm
ISBN 978-91-977142-3-5, utgiven 2009-11

Läs Katrineholmskurirens recension

    
 

med flaggan i topp...

lämnar Katrineholms tingsrätt över rättskipningen i Oppunda och Villåttinge härader till tingsrätten i Nyköping.

Den tidigare lagmannen Carl-Edvard Sturkell tecknar i denna trivsamma bok, historien om hur den gamla stolta tingsrätten verkat genom seklerna och stått för ordning och reda i det område som idag motsvaras av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Vem visste förresten vad namnen Oppunda och Villåttinge stod för?
Ja, svaret på den frågan och många fler finns att läsa här...

Boken presenterar hur rättssamhället i västra Sörmland byggts upp under tusen år och berättar inte bara om allt från tingsställen till avrättningsplatser utan ger även, genom livfulla personliga skildringar, en god inblick i hur vardagen kunde te sig på tingsrätten en gång för länge sedan.
Här presenteras alla de häradshövdingar och nämndemän som verkat i domsagan ända sedan 1500-talet och här kan ni läsa om vaktmästare, notarier och all övrig personal som tjänstgjort på tingsrätten intill det datum, den 24 april 2009, då tingsrätten i Katrineholm upphörde att existera.
Dessutom presenteras flera intressanta rättsfall varav några gjort tingsrätten känd över landet.

I boken presenteras all känd personal som varit engagerad i tingsrättens arbete sedan 1361 som häradshövdingar, lagmän, nämndemän, notarier och biträdespersonal samt vaktmästare och andra tjänstemän och kvinnor

Innehåll

 • Tingsrättens namn genom tiderna

 • Södermannalagen

 • Tingsställen
  - Oppunda härad
  - Villåttinge härad

 • Tingshusen
  - Malmköping
  - Stensjö
  - Katrineholm

 • Häradshövdingebostället Lövsta

 • Rättskipningen under 1000 år
  - före 1327
  - åren 1327 - 1585
  - åren 1585 - 1734
  - åren 1734 - 1948
  - efter 1948

 • Tingshusbyggnadsskyldige

 • Tingspredikningar

 • Brott och Straff

 • Häradshövdingar i Oppunda- och Villåttinge härader sedan 1361

 • Nämnden

 • Notarier o biträdespersonal

 • Tingsrättens antikviteter och konst

 • Intressanta rättsfall
  - Marsjömålet 1919
  - Hjert och Tector 1876
  - 1811 års uppror
  - Mordet på soldaten Sik
  - Lundbyskogarn
  -Hemvärnsmålet 1980
  - m.fl.

 • Bilagor
  - Notarier o bitr. domare 1749-2009
  - Vaktm. o bitr.pers 1830 - 2009
  - Nämndemän - 2009

 • Litteraturförteckning

 • Personregister

 

Häradssigill för 
Oppunda härad
Häradssigill för 
Villåttinge härad
Runstenen i Bjuddby.
Häradets första tingsplats
Wadsbro Kyrka, tingsplats under 1300-talet 
Lerbo kyrka, tingsplats under 14-1500-talet
Tingshuset i Katrineholm, Byggt 1881 Malmköpings tingshus i Villåttinge härad år 1902

di Sörmlandske busarna...

...mötte stundom Mästerman på Bie mo

Fjäderbrev - Dåtidens express försändelser

Detalj ur intarsian, ett bland många konstverk...

...liksom porträttet av Fredrik I

...och den gamla klockan från Stensjö

Här presenteras nämndemän, liksom åtalade.

Häradshövdingar...

och notarier.

 
 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777