Uppåt
Entreprenören...
Ett köpmanshus...
Aller nådigste....
Oppunda ting...
Två tomater...
1817 del 1

Ett Köpmanshus i Katrineholm

författare: Fredrik Hernblom
224 sid, 4-färg, hård pärm, format 170x240 mm
ISBN 978-91-977142-1-1, utgiven 2007-12

Läs recensioner

Detta är en spännande släktkrönika över grosshandlarefamiljen Kullberg. 
Grundare av Annebergs Tändsticksfabrik i Småland och handelshuset Kullberg & Co i Katrineholm. En familjehistoria fylld av passioner, gammal hederlig idoghet och osedvanligt smart business, Allt kryddat med en mängd privata brev från vänner och affärsbekanta... 

För 100 år sedan visste varenda bonde i hela Sverige vad "Kullbergs i Katrineholm" stod för. Varenda ortsbo visste att grosshandlar'n i det "Kullbergska huset" var en av de stora beskyddarna i samhället. 

Den här boken berättar grosshandlarens egen historia. Följ med August Kullberg genom livet. Följ honom, familjen och vännerna i kärlek, fest och sorg. Följ honom som entreprenör och samhällsbyggare, filantrop och välgörare. Läs de rara små breven från den Kullbergska familjen, läs friskt avslöjande brev från affärsvännerna och läs de gripande breven från tynande livslågor i hans absoluta närhet och från hans eget ödesår, 1913.
Se bilderna från hans praktfulla samlingar i det Kullbergska huset.

Följ honom på tåget den 15 februari 1878, då han upptäcker järnvägsknuten Katrineholm

Läs en intim och rikt illustrerad biografi om köpmannen som hyllades 
som den främste i pionjärstaden Katrineholm.

INNEHÅLL
 • Ett köpmanshus i Katrineholm

 • En gång för länge sedan

 • Amerikanska manér och en het kavaljer

 • Fabrikören som inte var någon fabrikör

 • Sin egen lyckas smed

 • Virke i gross och stickor i parti

 • "Synnerligen livlig torghandel..."

 • Blod är tjockare än vatten

 • Sätra Brunn - Sommaren 1886

 • En våghalsig affär

 • Back in business

 • Hästräfsan

 • Livet i Katrineholm fram till 1900

 • Kullberg & Co fram till sekelskiftet

 • Grosshandlarens Glansdagar

 • Lantbruksmötet 1904

 • Den Kullbergska Samlarvurmen

 • Lewenhaupt i Östra Vingåker

 • Sandbäcken

 • Försäljningen av Stora Djulö

 • Affärsverksamheten i Kullberg & Co 1907

 • Glädje och sorg

 • Året var 1909

 • Huvudkontoret i Katrineholm

 • Ett prestigefyllt uppdrag

 • Den Glade gamängen

 • Ett stort varmt hjärta

 • Katrineholm fyllde 50 år

 • 1913

 • Begravningen

 • Epilog

 • Den Kullbergska förmögenheten

 • Slutord

 • Källförteckning

 

     

            

            

               

          

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777