Uppåt
Utgivna böcker
Planerad utgivning

Hittills utgivet på förlaget...

Det var två tomater

av Claes Laurent
Utsedd av Bibliotekstjänst till 2011 års
roligaste
barnbok om trafiksäkerhet..
Läs mer
 

Entreprenören August F. Kullberg
av Fredrik Hernblom
"Konsten att lefva ett verkligt lif är att lefva för andra och inte blott för sig sjelf"
utbrast en av 1890-talet största entreprenörer, när han hade satt det lilla 
stationssamhället Katrineholm på världskartan genom sin enastående affärsrörelse.
Köp boken, läs och lär, av en företagsledare ur den gamla stammen...
Ty sådana gubbar finns inte längre !

Läs mer

 

Ett Köpmanshus i Katrineholm
av Fredrik Hernblom
"Lägg bort all slags kurtis och ägna dina bekymmer
 och dina tjusande behag blott åt din Gubbe"
Den här boken utgör en intim släktkrönika med August Kullberg i huvudrollen.
Boken är kryddad med många personliga brev och personligheter som gör att läsaren får en mycket närgången skildring av den jovialiske affärsmannen.


Läs mer

 

Aller Nådigste Herre...
av Björn Fröberg
Upptäck en adelssläkt som levde i det kraftfält som alstrades av 
Sveriges regenter under stormaktstiden.

Upptäck "Rosenhanarna"i praktverket "Aller Nådigste Herre..."

Läs mer

 

Oppunda Ting under tusen år
av Carl-Edvard Sturkell
Ända sedan vikingatiden, då rätten satt i spjutstångs ände...
fram till våra dagar har den gamla stolta häradsrätten i Oppunda, Södermanland, 
hanterat allt från problem mellan vredskande bönder 
till illgärningsmän, snattare och biltjuvar.
"Det här är en bok fylld av spännande och färgstarka personligheter,
berättad med glimten i ögat.
"

Läs mer

 

 
 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777