Uppåt
Entreprenören...
Ett köpmanshus...
Aller nådigste....
Oppunda ting...
Två tomater...
1817 del 1

Entreprenören August F Kullberg

författare: Fredrik Hernblom
128 sid, 4-färg, limbunden, format 148x210 mm
ISBN 978-91-977142-0-4, utgiven 2007-10
Distr: Beställes direkt från förlaget

Läs om en av de största exportköpmän landet ägde vid 1900-talets början.
Läs om hur den unge nybyggaren kom till pionjärstaden Katrineholm och där skapade ett nätverk av kunder, finansiärer och leverantörer som utvecklades till Kullberg & Co. Ett företag som sålde svenska jordbruksmaskiner över hela det dåtida Europa och var representerat från Skottland i väster till Kaukasus i öster- från Island i norr till Italien i söder.

August Kullberg föddes in i en familj som präglades av bruksanda och entreprenörskap.
Som delägare i Annebergs Tändsticksfabrik kom han till stationssamhället Katrineholm, en pionjärort som byggts upp tackvare den Västra Stambanan. Här etablerade han en grosshandelsverksamhet i aspvirke och partiförsäljning av tändstickor. Han blev snabbt en av de tongivande på orten och efter ett tiotal år gick han in på en ny marknad. Nämligen lantmanna- näringens. Här lades framgång till framgång.

Boken om Kullberg är en bok som berättar om en entreprenör som gör "Alla Rätt"
Läs den som en inspirerande bok om en "Svensk mästare" som på en "lerplätt med två järnvägsspår" skapar ett företagsimperium som utvecklas till navet i ett nätverk vars verksamheter skapade välstånd åt tusenden över hela Europa... 

Läs om Grosshandlaren och Riddaren August Fredrik Kullberg från Katrineholm.

"En bland de skickligaste och dugligaste"

Innehåll

 • Prolog

 • En morgon i Mjölby

 • En nybyggare steg av tåget

 • Sin egen lyckas smed

 • Boendet

 • Virke i gross och stickor i parti

 • Jakten på "Soliditet"

 • Synnerligen livlig torghandel

 • Kullberg i Österled

 • Vid vägs ände...

 • Back in business

 • Nya marknader

 • Hästräfsan

 • Kullberg & Co fram till sekelskiftet

 • Glansåren efter sekelskiftet

 • Kullberg & Co

 • De sista åren

 • Begravningen

 • Den Kullbergska förmögenheten

 • Epilog

         

 

                

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777