Uppåt
Runorna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Martius, den första månaden i det gamla Romerska, men den tredje i det Julianska året, har sitt namn efter "Mars", Romarnas krigsgud, åt vilken Romulus - denne guds föregivna son - helgade årets första månad. Av ålder har den hos oss kallats för "Vårmånad", eftersom att våren på olika sätt brukar förebåda sin ankomst under denna tid. Blidemånad är  ett gammalt namn på senare delen av mars och början av april m.h.t. den då blidare väderleken.

datum

förekommande beteckningar på runstaven

1.

Albin: 1) ett huvud (Mars med sitt långa skägg, lockar barnen utom vägg), 2) en biskopskåpa (Petri bojor), 3) en nyckel,
Albin , latin, betyder "vit"; var en fransk munk som utmärkte sig med stränga botövningar och fastor. Han blev omkr. 540 e.kr. biskop i Angers. Avled stilla på denna dag.

2.

1) en fisk, 2) en båt (fisklek och sjörustningar)

7.

Perpetua: 1) en kvinnobild, 2) en vävspole, 3) en arm och ett ben (eftersom de blev sönderrivna av vilddjur)
Perpetua, latin, betyder "den beständiga", var en kristen fru i Mauretanien i Afrika som led martyrdöden den 7 mars år 200 e.kr. Hon kastades framför vilddjuren som rev hene och en annan kvinna som dödades vid samma tillfälle. Detta har beskrivits av Stagnelius i ett större skaldestycke "Martyrerna"

12.

Gregorii dag: 1) ett träd utan löv (Lövsprickningen börjar), 2) påvemössa eller 3) stav, (syftar på Gregorius den förste, en påve i Rom 590 - 604 e.kr.) 4) ett ris, 5) en karl med ris, 6) en bok, 7) ett hus, 8) en kringla (betyder skoltidens början), 9 ) ett ankare (de gamla vikingarna brukade nu lossa sina farkoster och fara i härnad)

17.

Gertruds dag: 1) en sugga, 2) ett kapell, 3) en krona
G är ett forntyskt namn som anses betyda "mö med spjut"; var en adlig jungfru som blev klosterföreståndarinna i Drabant i Nederländerna och dog 664 e.kr. Hon ble några hundra år senare helgonförklarad. I Sverige ansågs hon förr, i synnerhet av de många här bosatta tyskarna, för ett av de förnämsta helgonen. Efter henne har Sanct Gertruds eller Tyska kyrkan i Stockholm fått sitt namn. Gertruds dag betecknas därför på runstaven med ett kapell eller litet kloster.
21. S:t Bencts dag: 1) ett ok (Bengt med oket),2) en plog (Bengt med plogen), 3) en trästock, 4) en orm, 5) ett  svin (det första djur som släpps i vall sedan tjälen gått ur marken), 6) en utsträckt hand, 7) en karl på ett isflak (syftar på åkerarbetets början och vårens inträde)
25. Marie bebådelse: 1) en krona, 2) en orm, 3) en sol (betyder ankomsten av den eviga solen/Jesus), 4) en ängel (betyder ängelen Gabriel som skikades som sändebud till Maria med underättelsen att hon skulle föda världens frälsare)
27. Rupert: 1) en öltunna (tiden är inne för marsölets bryggning)
R är ett forntyskt namn med osäker härledning. Han var född i Frankrike men blev Bayerns apostel och slutligen biskop i Salzburg där han dog omkr. 730 e.kr.

© Hernbloms bokförlag, 2012

 

källor:

Bilder ur Sveriges Folklif, Flodins förlag, Stockholm 1860.
Läsning för Sveriges allmoge, Härnösand 1866

nästa 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777