Uppåt
Runorna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Junius, den fjärde månaden i det gamla Romerska, men den sjätte i det Julianska året, har sitt namn av gudinnan Juno, Jupiters gemål och himmelens drottning, vars tempel smyckades och pryddes med blomster den första dagen denna månad. Många anser dock att namnet kommer av det latinska "Juniores", de  yngre eller ofrälse (se Majus), så att Juni månad skulle vara uppkallad till den lägre, ofrälse folkklassens ära. Månadens svenska namn "Sommarmånad" kommer naturligtvis av att den egentliga sommaren börjar då .

datum

förekommande beteckningar på runstaven

2.

Erasmus/Erasmi dag: 1) en nafvare/en slags borr (nu är det tid att reparera skörderedskapen), 2) en våg (för sommarmarknaden), 3) en stav eller spira (eftersom Erasmus var biskop), 4) en gryta (Erasmus plågades i en gryta med sjudande bly och tjära)
Erasmus, grekiska, kommer av ett ord som betyder "älskvärd". förk. Rasmus. Var biskop i Campanien i Italien och led martyrdöden år 303 e.kr.

5.

Bonifacii dag: 1) en fågelunge, 2) en biskopsstav
Bonifacius, latin, betyder: "som gör gott", Dagen har fått sitt namn efter Tysklands apostel Bonifacius eller Winfrid. Han föddes i England år 680 och uppfostrades i engelska kloster. Vid 30 års ålder blev han präst. Eftersom hedendomen ännu härskade i större delen av Europa utgick många missionärer från England för att försöka omvända de hedniska folken och så även Bonifacius. År 716 begav han sig till nordvästra Tyskland men förhindrades i sitt syfte av ett krig som pågick där och tvingades att återvända till hemtrakterna igen. Därefter begav han sig till Rom och fick fullmakt av påven att predika för Tysklands folk. Från omkr. 720 till sin död 754 verkade han nästan oavbrutet för Tysklands omvändelse. Han var framgångsrik och påven utnämnde honom år 732 till ärkebiskop i Tyskland, med säte i Mainz. Han led dock martyrdöden 754 när han blev överfallen under ett misionståg i nordvästra Holland där han ämnade omvända de vilda Friserna.

8.

Salomon/Medardus: 1) en metkrok, 2) en vindruva
Salomon eller Salomo, hebreeiska, betyder fredlig eller fridsam. Dagen har sitt namn efter konung Salomo som regerade judiska landet från år 1015 till 975 f.kr. Tidigare hade denna dag namnet Medarcus. Denne var först biskop i Frankrike sedan i Spanien. Hans namn antydes på runstaven med en vindruva eftersom han anses som "Vinbergens patron"

11.

Barnabas: 1) en bröstbild
Barnabas, ett syriskt namn, betyder "Hugsvalelsens son", Var en av de utmärktaste av Jesu 70 lärljungar, en Jude, född på Cypern. Var en tid Pauli följeslagare som verkade mycket för den kristna trons utbredande. Skall slutligen ha lidit martyrdöden.

12.

Eskils dag: 1) en yxa (nu bör huggas till svedjeland), 2) en dynggrep (gödseln bör nu utföras på gärdena), 3) en metkrok, 4) ett hjul, 5) en biskopsmössa, 6) en spira
Eskil är ett fornnordiskt namn av osäker betydelse. Dagen har sitt namn efter Södermanlands apostel, "Den helige Eskil", Han föddes i England och kom efter ankomst till våra trakter att predika den kristna läran närmast i Södermanland. Hedningarna blev dock uppretade mot honom och stenade honom vid ett offer till döds i närheten av Strängnäs. Vid hans grav byggdes såsmåningom en kyrka och därefter staden Eskilstuna.
13. Aqvilina/Antonii dag: 1) ett svin
Aqvilina är latin och betyder "örnen tillhörig". Hon var en kristen jungfru sm led martyrdöden omkr. år 300. Denna dag hette före 1770-talet Antonius efter en italiensk barfotamunk, död 1231.
15. Viti dag: 1) en ullsax (tid att klippa fåren)
Vitus, latin, kommer av ett ord som betyder "liv", Vitus var en tolvårig Siciliansk gosse som blev martyr omkr. år 300 e.kr.
16. Justini dag: 1) ett brädskjul
Kvinnonamn av Justinus. Denna dag har sitt namn efter en flicka i Mainz i Tyskland som jämte några andra, vid begåendet av Herrans nattvard, mördades av kringströvande Hunner omkr. år 450 e.kr.
17. Botolphi dag: 1) en rova (rovfröet bör nu sås - av denna anledning kallas ofta Botolf för "Rovgubben"), 2) en bok, 3) en lie
Ett fornnordiskt namn som anses betyda "kämpe eller stridbar". Denna dag har sitt namn efter en Skotsk prins, som gick i kloster i England och blev föreståndare omkr. 650 e.kr.
22. Paulinus/Tiotusen martyrers dag: 1) flera kors
Kommer av namnet Paulus, var biskop i Nola i Italien. Han dog 433 e.kr. Det berättas att Paulinus bortskänkte hela sin förmögenhet åt de fattiga. En gång rördes han så av en änkas sorg, vars son blivit slav i Afrika, att han gav sig själv till slav i sonens ställe. (Men det är tveksamt om slavhandlaren uppskattade det bytet... ) "Tiotusen martyrers" dag firades förr till åminnelse av tio tusen Romerska soldater som led martyrdöden på berget Ararat.
24. Johannes/Midsommardagen: 1) en sol (ty nu står solen högst på himmelen), 2) ett lövrikt träd, 3) ett dito med en kniv i toppen, 4) en lövkvast, 5) en majstång, 6) en ölkanna eller 7) en bägare, 8) ett lamm (syftar på Johannes predikoämbete), 9) en räfsa
Johannes är hebreiska och betyder "Jehova är nådig eller förlänar nåd". Förkortas eller förändras till Johan, Jan, Janne, Jöns, Hans och Hampus, vilka tre senare begagnas som särskilda namn. Dagen firas till minne av Johannes döparens födelse. Johannes Döparens dag eller Midsommardagen firas alltid på den 24 juni. Johannes Döparen var född sex månader innan Kristus och den 24 juni är även sex månader före julafton varför festen, som firades till Johannes Döparens födelse, naturligt infaller på just denna dag. Det är endast dessa två födelsedagar som firas av den kristna församlingen.Man vet ej när denna högtid först inrättades, men det finns tecken som tyder på att traditionen söker sig tillbaka till 400-talet. Wid denna tid på året firade Romarna en fest för "Jupiter Stator" och det är möjligt att man för dess avskaffande satt Johannes Döparen i Jupiters ställe.
29. Petrus/Persmässan: 1) en blomsterkvast (emedan sommaren nu står i sin fägring), 2) en nyckel, 3) ett svärd (med vilket Paulus blev dödad medan Petrus blev korsfäst)
Den helige Petri och Pauli dag firades här i landet med gudstjänst till 1772. Katolikerna påstår att Petrus varit biskop i Rom, vilket är anledningen till att påven kallas för "Petri efterträdare". På en och samma dag, år 67, under kejsar Neros regering, led både Petrus och Paulus i Rom martyrdöden. Eftersom Petrus vördas mer än andra apostlar av katolikerna blev hans åminnelsedag mer firad än andras. Hos oss var endast den s.k. "Persmässomarknad" som hölls i flera städer en slags åminnelse av denna högtid.

© Hernbloms bokförlag, 2012

 

källor:

Bilder ur Sveriges Folklif, Flodins förlag, Stockholm 1860.
Läsning för Sveriges allmoge, Härnösand 1866

nästa 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777