Uppåt
Runorna
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Aprilis, den andra månaden i det gamla Romerska, men den fjärde i det Julianska året, har sitt namn efter "Aphrodite", det grekiska namnet på kärleksgudinnan Venus. Vissa anser att namnet kommer av det latinska "aperire", som betyder "öppna". Antagligen därför att jorden vid denna årstid öppnar sitt fruktsamma sköte och frambringar nya alster av träd och blomster (som öppnar sina knoppar). April kallas hos oss för "Gräsmånad" eftersom gräset här och där börjar att visa sin grönska.

datum

förekommande beteckningar på runstaven

1.

Hugo/Harald: 1) en båt, 2) en biskopsmössa
Harald är ett fornnordiskt namn och betyder hög eller upphöjd man. Detta namn har burits av flera nordiska konungar. Den 1 april hade tidigare namnet Hugo efter en fransk eremit, död 1132 och förklarad helig. Namnet byttes mot Harald på 1700-talet. Seden att "lura varandra april" är vanlig, inte bara hos oss utan även i Frankrike, England, Tyskland med flera länder. Den är gammal och påstås härleda sig från Judarnas sätt att lura Jesus från den ena domstolen till den andra, och därmed blottställa honom för gäckeri och försmädelse.

4.

Ambrosii dag: 1) en harv eller sädesskäppa, 2) biskopsmössa eller stav, 3) en halv sol, 4) en kruka, 5) en gryta, 6) en ärt (tyder på Ambrosius ämbete och på vårarbetet)
Ambrosius, grekiska, betyder odödlig el. gudomlig. Biskop i Milano i Italien åren 374 - 398 e.kr. Uträttade mycket värdefullt för kristenheten, utgav flera skrifter och förbättrade betydligt kyrkosången.

6.

Wilhelm: 1) en not, 2) en båt (vårfiskets tid är inne)
Wilhelm är ett forntyskt namn, betyder: med förgylld hjälm. Dagen har sitt namn efter en dansk biskop, Wilhelm som levde i Roskilde på 1100-talet; eller efter en dansk klosterföreståndare, död 1202.

14.

Tiburtii dag: 1) en blomma, 2) ett lövträd, 3) en karl med ros (lövsprickningen), 4) en stör, 5) ett svärd (Tiburtii plågoredskap), 6) andra trefoten (sommartinget)
Tiburtii, latin, kommer av Tibur (nu tivoli) en stad i kyrkostaten. Tiburtius var en romare som led martyrdöden på 200-talet. Det sägs att han och två kamrater omvändes till kristendomen av hans fästmö Cecilia. Tiburtii dag kallades förr "Den första sommardagen" hos oss.

18.

1) en häst (boskapen släppes nu i vall)
23. Georgii dag: 1) en häst, 2) en flöjel med s:t Göran på toppen, 3) en spjutbeväpnad riddare, 4) ett spjut eller svärd
Gregorius, grekiska, betyder jordbrukare och förkortas eller förändras till Göran, Jöran, Jurgen, Yrjan och Örjan. Sagan om denne man, ett av katolska kyrkans förnämsta helgon, är i korthet följande: I Österlandet (man vet inte var: somliga säger Kappadokien - landskap i centrala turkiet -, andra Libyen) hade en oerhörd drake från öknen lägrat sig framför konungastaden och hotade förstöra den med sin eldsprutande andedräkt, om den inte till middag var dag fick en av stadens många jungfrur. Flera offer hade redan lämnats draken och nu hade lotten utfallit på konungens dotter. Mot detta kunde varken han eller någon annan hednisk makt uträtta något. Prinsessan utleddes och stod redo att uppslukas av draken, men då framstörtade en främmande riddare och fällde odjuret med sitt svärd efter en förfärlig kamp. Denne riddare var S:t Göran som genom sin helighet blivit skyddad. Till lön erhöll han nu konungadottern och riket.
25. Marci/Marcus dag: 1) en fågel (göken), 2) ett dubbelt kors, 3) ett lejon (sinnebilden av evangelisten Marcus)
marcus, latin, kommer av namnet Martius och betyder "född i Mars månad". Denna dag ha sitt namn efter evangelisten Marcus som anses vara en av Jesus 70 lärjungar. Han var Petri och Pauli lärjunge samt deras medarbetare och följeslagare på flera omvändelseresor. Han skall ha predikat kristendomen i Alexandria i Egypten och lidit martyrdöden år 64 e.kr. Marcus är staden Venedigs skyddspatron.

© Hernbloms bokförlag, 2012

 

källor:

Bilder ur Sveriges Folklif, Flodins förlag, Stockholm 1860.
Läsning för Sveriges allmoge, Härnösand 1866

nästa 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777