Om förlaget
Vår utgivning
Kåserier
Det gamla landet
Bibliotek

Förlagets Bibliotek

Verken presenteras i kronologisk tidsordning. Önskar ni beställa utdrag eller kopior levereras dessa som scannade pdf-filer eller i pappersform.

För beställning kontakta info@hernbloms.se

Komplett Bibliotek

Almanackor m.m

Berättelser/övrigt

Bergsrörelsen

Finans/Penningväsende

Folklivsforskning

Handelsnäringen

Hantverk/Fria konster

Industrier,fabriker

Kartor

Kyrkostaten

Landtmannaskap

Lantvärn

Militärt/övrigt

Rättsväsende

Reseskildringar

Samfärdsel

Sjöfart/Marin

Skogsbruk

Skönlitteratur

Statsförfattning/Adm.

Tidningar

Utbildning/Lärosäten

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777