Uppåt
Utgivna böcker
Planerad utgivning

Historia och Historier

 

Fredrik Hernblom

 

 

Aller nådigste Herre

Björn Fröberg

Entreprenören August Kullberg och Ett Köpmanshus i Katrineholm

Fredrik Hernblom

Oppunda ting under tusen år
Carl-Edvard Sturkell

 

Det var två tomater...

Claes Laurent

 

 

Vår utgivning har hittills fokuserat på historia men ibland träffar man människor som utstrålar så mycket värme och humor att man helt enkelt bara måste låta resten av världen få en chans att upptäcka dem. Claes Laurent är en sådan människa. Boken "Det var två tomater" utsågs av BTJ till årets roligaste bok om trafiksäkerhet 2011.

Det Rosenhanska Sällskapet har 2009 producerat praktverket "Aller Nådigste Herre", som ligger inom  ramen för vår historiska utgivning. Den boken distribueras genom vårt förlag. 2009 kom även Carl-Edvard Sturkell ut med boken "Oppunda ting under tusen år".

Vi är, än så länge, ett litet entusiastförlag. Vi trivs bra med det. Vad framtiden har i beredskap vet ingen. Ambitionen är att fortsätta utgivningen av den Sörmländska profilen och eftersom någon vis kvinna lär ha sagt att människan även behöver lite spänning i tillvaron vill vi att våra böcker kittlar läsarna lite extra...

Facts & Fiction med andra ord !

Välkommen till vår del av världen !

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777