Uppåt
Bildgalleriet
1800-tals krönika
Lantvärnet
Revolutionen 1809
Runstaven
Kuriositeter

Vad hände med lantvärnsoldaterna i kriget 1808 ??

I boken "1817 - Farväl till Gustavianer och ofred" berättas historien om Johan Skarp och hans äventyr under lantvärnstiden. Johan hade tur. Trots svåra skador och även sjukdom överlevde han den svåra prövningen. 700 av totalt 1200 medbröder från Södermanland gjorde inte det...


information från kyrkböckerna
I bokens fyrfärgsbilaga berättas om några av de slag som drabbade lantvärnssoldaterna i Åbolands skärgård. De sörmländska soldaterna deltog på fler krigsskådeplatser än så, men framförallt dukade de under på grund av sjukdomar svält och köld. Många kom åter till hemtrakterna med svåra infektioner och febrar. De fick förmånen att dö i kretsen av sina närmaste. Många av kamraterna var emellertid försvunna, för alltid.


Länken nedan presenterar en bilaga som tar upp total 327 lantvärnssoldater från Oppunda härad och Näshulta socken.

no: avser det nummer rekryten tilldelades vid inryckning. I de fartygsrullor som jag granskat har oftast detta nummer varit utbytt till ett skeppsnummer.
lägenhet 1808: avser det torp eller hemman där rekryten var folkbokförd.
namn: Anger rekrytens namn. Ev. soldatnamn anges efter efternamnet.
ber. utryckning: 10 maj anger att man gick med första uppbådet, 7 juni avser andra uppbådet.
20 mars 1809: anger rekrytens status vid denna tidpunkt.
öde: I flera av de källor som jag granskat har uppgivits att rapporteringen betr lantvärnsoldaternas öde varit osäker. För de personer där anmärkning saknas kan man därför utgå ifrån att de är döda, saknade eller vid liv. Önskar man större säkerhet beträffande detta material bör man granska respektive församlings kyrkobokföring.

anm: Materialet för Öster Rekarne härad, dit Näshulta socken hör, har kompletterats med med hjälp av kyrkobokföringen från Näshulta församling och Sören Andersson, Näshulta Hembygdsförening.

Lantvärnsbilaga

Källor:
- Skrivelser till landshövding Ulfsparre 1808-1809 rörande rekryteringen till lantvärnet, rullor upprättade av prästerskapet inför mönstring m.m., fribrev, avskedade o döda. Uppsala Landsarkiv (ULA).
- Mönstringsrullor Oppunda 1:a & 2:a compagnie, Nyköpings län, ULA
- Mönstringsrulla Öster Rekarne Compagnie, Nyköpings län, ULA
- 1808-05-06, Första uppbådet, Krigsarkivet (KRA)
- 1808-05-07, Namnrullor canonslupar, KRA
- 1808-05-20, Andra uppbådet, KRA
- 1809-03-20, Rulla på Oppunda compagnie, KRA


Copyright © Hernbloms Bokförlag 2010

 

nästa

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777