Smålandssonen

"Historien bakom August Kullberg är den att han som son till en tändsticksfabrikant från Småland kom till Katrineholm för att köpa upp aspvirke. Han fick därmed också insikt om det mekaniseringsbehov bönderna hade. Gustav Robert Grönkvist var smed i Kilsmo men kom till Katrineholm och startade en liten smedja. Denne Grönkvist visade sig vara ett mekaniskt snille, något som naturligtvis Kullberg såg och utvecklade till ett lönande samarbete - för dem båda. - Denna enkla smedja var embryot till att SKF finns i Katrineholm idag. Hade inte Kullberg sett möjligheterna skulle det sannolikt stannat vid en liten smedja. Istället blommade Grönkvists ut till en stor mekanisk verkstad med inriktning på lantbruksmaskiner och redskap."

Conny Toverland

Läs hela artikeln här

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777