Senast utgivet

"I december 1816 hade juldagen infallit på en onsdag. Förnatten hade varit kulen. Under slädfärden till julottan hade rimfrosten blommat ut i skägget på karlarna och det rök om andedräkten från folk och hästar när de sakta for kyrkvägen fram med bjällrors spel och facklors sken..."

Välkommen till en annorlunda tid,
i ett annorlunda land.

Fredrik Hernblom tar läsaren med på en sällsam resa. Utförligt och detaljerat beskrivs i romanens mjuka form hur människor framlevde sina dagar mitt i verklighetens 1817...

Det är gryning för det moderna Sverige men de gamla feodala maktstrukturerna håller fortfarande folket i ett järngrepp...

Den rikt illustrerade handlingen är omsorgsfullt sammanvävd och förflyttar läsaren från äventyr i Stockholm till krigsskådeplatser i Åbo skärgård och bortglömda bruk, byar och torp i de Sörmländska nejderna.

Läs mer, Beställ ...

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777