Om förlaget
Vår utgivning
Kåserier
Det gamla landet
Bibliotek


SÅ FÖDDES VÅR VÄLFÄRD...

Inspireras, reflektera, diskutera och samarbeta...


"1817, Farväl till gustavianer och ofred"
En dramadokumentär som doftar nyslaget hö,
svettstinkande lantvärnssoldater, barnrika fattigtorp och eländiga frälsebönder i en svensk bondby år 1817.

"Ett köpmanshus i Katrineholm"
En krönika om en grosshandlare av den gamla stammen.
En av de största exportörer landet en gång ägde.

"Oppunda Ting under tusen år"
Läs historien om en gammal tingsrätt, om män och
kvinnor bakom rättsskipningen i ett gammalt land.

"Aller Nådigste Herre"
Från äldre vasatid och in i stormaktstidens Sverige följer vi Rosenhanarna i en berättelse från Europas maktkorridorer till de sörmländska stamgodsen.


Vårt senaste...


K
OMMENTARER EFTER BOKSLÄPPET !!!

"Den här boken är mer än bara en dokumentär roman..."

Läs mer!

 

Kommentarer från läsarna...


"Hej! Jag kunde inte somna förrän boken var utläst.
I nästa bok måste du låta Eva-Lott..."

- Spontan kommentar från läsare, dagen efter boksläppet..


För den som vill ha en rak och tydlig berättelse som inte innehåller så rakt olika och skiftande historier riskerar 1817 att bli en besvikelse. Accepterar man däremot Fredrik Hernbloms ambitioner att i krönikestil skildra en rad skiftande öden vid denna tid i svensk historia kan denna bok utgöra en god kandidat till höstläsning.
- Robert Halvarsson, tidningen Kulturen


"Ett fint grepp är också att dialogen skrivs i dialekt. Då öppnas porten på vid gavel för mig till livet hos alla dessa bönder, drängar och människoöden. De vandrar ut ur boken och det känns som om vi befinner oss rätt nära varandra, trots allt."
- Robert Halvarsson, tidningen Kulturen


 ” Ambitionen att väva en matta av trovärdiga och underhållande historier med fragment ur samtida dagböcker, tidningar och litteratur har resulterat i en läsvärd krönika som doftar nyslaget hö, svettstinkande lantvärnssoldater, stympade båtsmän, barnrika fattigtorp - tidens omänskliga klassamhälle."
 - Tor Flensmarck. BTJ, Bibliotekstjänst, Lund


Nu har "Det gamla landet" uppdaterats med mer spännande material som knyter an till boken "1817 - Farväl till gustavianer och ofred".
Den här gången handlar det om de urgamla runstavarna och deras betydelse för allmogens tideräkning...

Läs om hur runstavarna utifrån hedendom och det katolska arvet påverkat allmogens liv genom århundraden... och så även idag!

Här hittar du den Lantvärnsbilaga som boken refererar till på sidan 63. Dvs. namnen på Oppundas och Näshultas lantvärnssoldater och deras öden efter kriget 1808 -1809.

 

Tidigare utgivet från förlaget... 

Läs mer om "Det var två tomater"

"DET VAR TVÅ TOMATER"

2011 ÅRS ROLIGASTE TRAFIKSÄKERHETSBOK FÖR BARN
på vår webb för endast 100:-

   "Tok och klokbok om trafiksäkerhet"

"Ibland får man tänka efter innan polletten faller ner.
Tomatboken
kan vara en barnbok men säkert lika riktad till vuxna"

"Vi är alla tomater i trafiken och vem vill bli ketchup!"

"Jag vet inte vem Laurents bok vänder sig till. Gissningsvis till alla barn som till vuxna. Lite torr humor skadar inte. Det gör inte lite trafikvett till tomaterna heller."

"Boken Det var två tomater... Är årets roligaste trafiksäkerhetsbok!"

 
 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777