Uppåt
Fredrik Hernblom
Björn Fröberg
Carl-Edvard Sturkell
Claes Laurent

Fredrik Hernblom, är född 1957. Han har genom åren skrivit allt från studentspex till skönlitterära texter. Civilekonom som utifrån ett gediget intresse för ekonomisk historia börjat ge ut - och själv skriva böcker. Här på förlaget finns Entreprenören August KullbergEtt köpmanshus i Katrineholm och boken 1817 farväl till gustavianer och ofred.

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777